Zaka Polityka prywatności

Zaka poważnie traktuje prywatność i ochronę danych osobowych wszystkich użytkowników naszej strony internetowej Zaka i aplikacji Zaka.

Prosimy o podanie danych osobowych tylko bezpośrednio podczas wypełniania formularza rejestracji online, konta lub formularza online na tej stronie.

Zbieranie danych osobowych odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą, w celu zachowania funkcjonalności systemu i świadczenia Ci wybranych usług w pełnym zakresie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach zgodnych z prawem, które nie naruszają Twojego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Na przykład w celu uzyskania informacji zwrotnej dla użytkownika, jeśli to konieczne.

Zebrane dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do świadczenia naszych usług lub 36 miesięcy od momentu ostatniego skorzystania z naszego serwisu.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, w których udzielenie takich informacji jest wymagane przez organy państwowe zgodnie z procedurą określoną przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

Dalsze korzystanie z aplikacji lub tej strony internetowej jest uważane za zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami [email protected]